About us

Schutte Metaal B.V. is specialist in het plasmasnijden van mangatringen en bouwpakketten voor de jacht- en scheepsbouw. Onze activiteiten bestaan uit het uitvoeren van productievoorbereidingen zoals computertekeningen maken bv. verschillende mangatringen, mangatdeksels en snij-werkzaamheden. Schutte Metaal B.V. heeft de beschikking over 4 plasma snijders en 3 autogeen snijmachine.

Schutte Metal B.V. is a specialist in plasma cutting of manholes and creating kits for yacht and shipbuilding.Our activities include conducting production preparations such as creating computer drawings eg different manholes, manhole covers and cutting operations. Schutte Metaal BV has access to four plasma cutters and three autogenous cutting machines.

Besides cutting manholes and kits for yachts and ships, Schutte Metal BV also performs other metal-working operations, such as milling, turning, welding and the manufacturing of various assignments.

Schutte Metaal B.V. is specialised in cutting of steel, stainless steel and aluminum using plasma or flame cutting.

IMG_2776schutte-metaal